Matematika - příklady.eu — Sbírka příkladů z matematiky ...

Řešené příklady z matematiky a fyziky pro střední školy

Elektronické učebnice matematiky a fyziky

Počítačové učebnice matematiky a fyziky pro střední školu. ... Seznam dílů / kapitol / hodin. Matematika SŠ » aktualizováno: 23. 5. 2015 12:21

Lineární rovnice -

Teorie lineárních rovnic. ... Každá lineární rovnice obsahuje lineární člen bx. Lineární proto, protože je odvozena od lineární funkce a grafem ...

Úvod do numerických metod

Numerické metody. Pavel Kocur. Numerické metody. Řešení nelineárních rovnic. Grafické metody řešení nelineárních rovnic. Metoda půlení intervalu ...

Vzájemná poloha dvou přímek – Wikiknihy

V rovině . Rovnoběžky v rovině jsou přímky, které mají stejný směr a nemají žádný společný bod. Speciálním případem je totožnost.

Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich ...

... 1 Algebraické výrazy a jejich úpravy 2 Algebraické rovnice a jejich soustavy 3 Algebraické nerovnice a jejich soustavy 4 Nealgebraické výrazy, rovnice a nerovnice Použitá a doporučená literatura

Shodnost a podobnost trojúhelníků

Trojúhelníková stavební parcela je na plánu v m ítku 1 : 5 000 zakreslena jako trojúhelník o stranách délek 32,5 mm, 23,5 mm a 36 mm. Ur i kolik metr ...

matematika a informatika pro střední školu

www.votruba.in:úvodní stránka. škola: tabulky matematika informační technologie odkazy pro referáty Makra - poslední příspěvek. Život: fotky

Variace— Sbírka příkladů z matematiky, fyziky a chemie ...

2. Daná je množina M = {a,b,c,d}. Z prvků této množiny vytvořte variace 2.triedy bez opakování as opakováním. Vypočtěte jejich počet.

Sbírka příkladů z matematiky

Vítejte ve sbírce příkladů z matematiky. SbírkaPříkladů.eu je projekt otevřený všem příznivcům matematiky. Veškeré matematické příklady zde jsou ...

mamo nutí dceru polykat sperma porno videa stream porno video